پروژه جانبازان

پروژه: جانبازان غربی سازنده: شرکت آرین سازه زیر بنا: بالغ بر 3500 متر اجرای فاز یک داربست، داربست زیربتنی برای طبقه همکف وضعیت پروژه: در حال انجام